İdari/Yardımcı Personel

  • Üniversitemizin yeni bir UYAM'ı olan MARAHEK UYAM'da devamlı çalışmak üzere Güldalı TANGÜÇ 06.12.2018 tarihinden itibaren görevlendirilmiştir. Merkezimizin faaliyetleri arasında en önemlisi olan ve Uygulama alanını oluşturan Eğitim Aile Sağlığı Merkezimizde (EASM) hemşirelik hizmetlerine gereksinim vardır. Ayrıca mezuniyet öncesi eğitim ve araştırma alanlarında da çalışmaktadır.

  • Sekreterya işlerimizde Tıp Fakültesi Klinik Ugulamalara Giriş Programı içinde yer alan Klinik Beceri Laboratuarı'nda görev yapmakta olan Aynur Keskin ve Eğitim ASM'de görev yapmakta olan kayıt memuru Özlem METELİ da yardımcı olmaktadır.

  • Merkez binamızda Eğitim ASM'de poliklinik hizmetleri verildiğinden binanın temizliği önem arz etmektedir. Merkezimizde temizlik işlerini yapmak üzere haftanın bir yarım günü temizlk personeli Muhammed Çevik 08.10.2018 tarihinde görevlendirilmiştir. 

  • İki kısmi zamanlı öğrenci 2017-18 ve 2018-19 eğitim yıllarında çalışmalarımızda yardımcı olmak üzere görevlendirilmişlerdir: Sena ULUTAŞ (Tıp) ve Sultan PALANDÖKEN (Hemşirelik). Kısmi zamanlı öğrencilerimiz Merkezimizin Eğitim ASM nin kampüsümüzde bulunan Fakültelerimizde okuyan öğrencilere ve tüm çalışanlara Merkezimizden alabilecekleri tüm sağlık hizmetlerinin tanıtımında çok emek vermektedirler. Ayrıca koruyucu hekimlik uygulamalarında öğrenci ve çalışanlara, hazırlanmasına da katkıda bulundukları broşürlerin dağıtılmasında ve bilgi aktarımında da katkıda bulunmaktadırlar.  

 

Özlem METELİ (Sekreterya 2018-...) 

 

Aynur KESKİN (Sekreterya  2018-...) 

 

Sultan PALANDÖKEN (Kısmi Zamanlı Öğrenci 2018-2019) 

 

Sena ULUTAŞ (Kısmi Zamanlı Öğrenci 2018-...) 


Bu sayfa Marmara Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MARAHEK) tarafından en son 03.07.2019 13:25:35 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM