AR-GE Etkinlikleri / Projeler

MARAHEK UYAM ın yeni yapılanmakta olan Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde tüm kampüs çalışanlarına ve öğrencilere yönelik sağlık hizmetinin verilebileceği bir Sağlık Merkezi oluşturulması önerisinde bulunmaktadır. Kampüste HİPAM ve MARAHEK in ve sağlıkla ilgili diğer UYAM ların da mültidisipliner anlayışla çalışmalarını yürütebileceği, sağlık hizmeti, sağlık eğitimi de sunulan, sağlıkla ilgili konferansların verilebileceği, medikososyal ve Aile Sağlığı Merkezlerini de içeren bir çalışan bir sağlıklı yaşam merkezi binası yapılması MARAHEK in öneri projesidir. Proje mali açıdan destek bulmak üzere TÜBİTAK, BAPKO, DPT, TİKA, İSTKA, AB gibi kuruluşlardan proje desteği alınması için olanakların araştırılmasına devam edilmektedir.

Merkezimiz Üniversitemizin diğer bir UYAM'ı olan HİPAM (Hipertansiyon Uygulama Araştırma Merkezi)ile işbiriği içinde çalışmaktadır. Ortak çalışma alanlarımızdan biri "Sağlıklı Kampüs" projesidir. HİPAM'ın yeni yapılanmakta olan Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin bir Sağlıklı Kampüs" olarak düzenlenmesi önerisi mevcuttur.Bu sayfa Marmara Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MARAHEK) tarafından en son 18.03.2019 22:51:07 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM